KEWAJIPAN MENUNAIKAN ZAKAT HARTA

Ibadat zakat merupakan salah satu daripada rukun islam yang lima. Ibadat zakat ini diwajibkan kepada setiap orang islam apabila cukup syarat-syaratnya. Selain melaksanakan perintah Allah s.w.t, tujuan utama ibadat ini ialah untuk membantu umat islam yang memerlukan pertolongan. Sudah menjadi lumrah alam bahawa ada manusia yang senang, susah, kaya, dan miskin. Oleh itu ibadat zakat yang diwajibkan merupakan pembahagian harta kekayaan yang dimiliki oleh golongan kaya kepada golongan miskin mengikut peraturan yang ditetapkan oleh syarak. Dengan cara ini, semua golongan manusia dapat merasai nikmat kurniaan Allah s.w.t yang terdapat di muka bumi ini. Ibadat zakat juga merupakan hubungan individu dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Hal ini dapat dilihat melalui pembahagian harta seseorang kepada orang lain mengikt hukum syarak. Selain itu, hubungan yang erat antara sesama umat islam dapat dijalan.

PETA KONSEP

PETA KONSEP

ZAKAT BINATANG TERNAKAN


ZAKAT BINATANG TERNAKAN

Binatang ternakan yang wajib dikeluarkan zakat ialah:

  • Lembu, kerbau
  • Kambing, biri-biri, kibas
  • Unta

Syarat-syarat khas binatang ternakan ialah:

  • Ia bukan binatang yang digunakan sebagai kenderaan, alat pengangkutan, alat kerja dan sebagainya.
  • Kepunyaan sendiri
  • Bebas makan rumput dimana-mana bukan dibeli
  • Cukup nisab, iaitu kadar tertentu yang dikenakan oleh syarak.
  • Cukup tempoh setahun atau haul. Jangka masa demikian bersaskan 12 bulan islam.

:; Nisab dan kadar zakat kambing ialah 40 ekor seperti dalam jadual berikut:


:: Nisab dan kadar lembu dan kerbau ialah 30 ekor seperti dalam jadual berikut:


::Nisab dan zakat bagi unta adalah 5 seperti jadual yang berikut:0 comments:

sumber rujukan

1. Pendidikan Islam, 2008 , Hamil @ Amir Abdullah dan Mohd.Shukri Othman, Sasbadi Sdn. Bhd: Selangor.

2. Pengurusan ZAKAT, Mahmood Zuhdi Abd. Majid. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur.2003

3. Revisi Prioriti PMR Pendidikan Islam, Ustaz Hamil @ Amir Abdul Hameed. Sasbadi Sdn. Bhd.2003

4. http://www.zakatsel.com.my/baru/index.asp