KEWAJIPAN MENUNAIKAN ZAKAT HARTA

Ibadat zakat merupakan salah satu daripada rukun islam yang lima. Ibadat zakat ini diwajibkan kepada setiap orang islam apabila cukup syarat-syaratnya. Selain melaksanakan perintah Allah s.w.t, tujuan utama ibadat ini ialah untuk membantu umat islam yang memerlukan pertolongan. Sudah menjadi lumrah alam bahawa ada manusia yang senang, susah, kaya, dan miskin. Oleh itu ibadat zakat yang diwajibkan merupakan pembahagian harta kekayaan yang dimiliki oleh golongan kaya kepada golongan miskin mengikut peraturan yang ditetapkan oleh syarak. Dengan cara ini, semua golongan manusia dapat merasai nikmat kurniaan Allah s.w.t yang terdapat di muka bumi ini. Ibadat zakat juga merupakan hubungan individu dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Hal ini dapat dilihat melalui pembahagian harta seseorang kepada orang lain mengikt hukum syarak. Selain itu, hubungan yang erat antara sesama umat islam dapat dijalan.

PETA KONSEP

PETA KONSEP

INSTITUSI PENGURUSAN ZAKAT

INSTITUSI PENGURUSAN ZAKAT DI MALAYSIA

Institusi pengurusan zakat di Malaysia ialah sebuah institusi kewangan yang teanggungjawab terhadap segala kutipan zakat fitrah dan zakat harta. Institusi ini berada dibawah pentadbiran Majlis Agama Islam di setiap negeri. Ia mempunyai beberapa peranan seperti :

  • Memungut dan meningkatkan kutipan zakat harta dan zakat fitrah
  • Menggunakan harta zakat untuk memajukan masyarakat islam
  • Membelanjakan harta zakat melalui cara yang halal untuk meningkatkan ekonomi umat islam
  • Memperkukuhkan cara yang sistematik dalam urusan pengutipan zakat melalui operasi berkomputer
  • Memberi kesedaran kepada masyarakat dalam mengeluarkan zakat
  • Meningkatkan mutu perkhidmatan dan memberi kewujudan kepada umat islam membayar zakat.
0 comments:

sumber rujukan

1. Pendidikan Islam, 2008 , Hamil @ Amir Abdullah dan Mohd.Shukri Othman, Sasbadi Sdn. Bhd: Selangor.

2. Pengurusan ZAKAT, Mahmood Zuhdi Abd. Majid. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur.2003

3. Revisi Prioriti PMR Pendidikan Islam, Ustaz Hamil @ Amir Abdul Hameed. Sasbadi Sdn. Bhd.2003

4. http://www.zakatsel.com.my/baru/index.asp